SLK ELEKTRO s. r. o.SLK ELEKTRO s. r. o.
Certificate ISO 9001:2000Bescheinigung GSI SLV nach DIN 6700-2


  Site map  Impressum

Impressum

SLK ELEKTRO s.r.o. Vás týmto oprávňuje používať uverejnené informácie výhradne pre vaše osobné, nie komerčné použitie. Materiály, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach, nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať v sieťovom prostredí.

SLK ELEKTRO s.r.o. môže obsah týchto stránok kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť SLK ELEKTRO s.r.o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na týchto stránkach, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z týchto internetových stránok.

SLK ELEKTRO s.r.o.
Elektrárenská 10
945 01 Komárno
Slovensko

Tel.: +421 (0)35 7713 557
Fax: +421 (0)35 7713 559
E-mail: slkelektro@slkelektro.sk

IČO: 31 420 150
DRČ: 2020398941
IČ DPH: SK2020398941
Okresný súd Nitra, Oddiel: sro, vložka č. 1460/N zo dňa 07.08.1992