Informačná povinnosť

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby:

Kamerový systém
Klienti a zmluvní partneri
Uchádzači o zamestnanie
Zamestnanci
Žiaci duálneho vzdelávania
Dochádzkový systém čipový