O firme

FEAG SLK Elektro s. r. o. Komárno

Pod týmto názvom nájdete firmu s bohatými skúsenosťami a vyše 40-ročnou tradíciou. Nosným výrobným programom bola v nedávnej minulosti výroba lodných elektrických rozvádzačov do 1000 V a 3000A, rozvodných skríň, ovládacích skríň a ovládacích pultov.

Aktuálne nosnými výrobkami v elektrotechnickej výrobe sú rôzne rozvodné zariadenia určené pre napájanie koľajových vozidiel, výrobu elektrickej energie, rozvody a distribúciu el. energie, ako aj ovládacie skrine a pulty pre technologické linky.

Tradične sa intenzívne rozvíja aj zámočnícka výroba, predovšetkým zvárané konštrukcie z nehrdzavejúcich ocelí, uhlíkových ocelí a zliatin hliníka pre koľajovú techniku a energetiku.

Popri zvarovaných konštrukciách má naša spoločnosť bohaté skúsenosťi v oblasti hrubovrstvového lepenia ľahkých kovových kontajnerov pre koľajovú techniku.

Historické základy a prítomnosť spoločnosti:

Mesto Komárno koncom 19. stor. vstúpilo do modernej histórie prostredníctvom výroby lodí. S jej postupným rozvojom sa začala v roku 1963 v Komárňanských lodeniciach vlastná výroba prevažne atypických elektrických rozvodných zariadení a ovládacích pultov pre lodnú výrobu.

K veľkému rozmachu tejto výroby došlo v druhej polovici roku 1992, kedy vznikla spoločnosť SLK Elektro spol.s r.o.

Výsledkami jej práce v súčasnosti sú nie len tisícky rozvádzačov, prístrojových skríň a ovládacích pultov na lodiach, lokomotívach, vlakoch a v rôznych priemyselných aplikáciách, ale je to aj vysoká technická úroveň výroby a odbornosť pracovníkov.

Naša firma sa aj napriek náročným konkurenčným podmienkam uplatnila ako dodávateľ elektrických rozvodných zariadení pre rôzne investičné akcie v tuzemsku i v zahraničí, ako aj rozvodných zariadení pre lode, podľa predpisov Germánskeho Lloyda, pre napájanie rozvodných zariadení pre koľajové vozidlá, ktoré zohľadňujú medzinárodne platné normy ako: DIN, VDE, ISO a IEC.

Takisto výsledkom našej činnosti sú stovky zváraných a lepených skríň pre koľajovú techniku.

Veľmi dôležitým míľnikom v rozvoji našej firmy je investičný vstup spoločnosti FEAG, čím sa naša spoločnosť začlenila do skupiny FEAG Gruppe. Uvedené partnerstvo otvorilo našej spoločnosti ďalšie možnosti realizácie výrobných kapacít a prinieslo rozvoj výroby pre nových zákazníkov a nové oblasti elektrotechnického priemyslu.

Orientáciu na kvalitu podčiarkuje aj certifikácia spoločnosti v systéme riadenia kvality od roku 1998 podľa DIN EN ISO 9002 a od roku 2001 podľa DIN EN ISO 9001:2000 certifikačnou spoločnosťou Germánsky Lloyd a certifikácia v oblasti zvárania podľa DIN 6700-2 a DIN EN 729-2, od roku 1999 a následne od roku 2010 podľa DIN EN 15085-2 certifikačnou spoločnosťou SLV Hannover.

Ponúkame výrobu širokého sortimentu výrobkov:

  • rozvádzačov a rozvodných skríň - s možnosťou vykonania napäťových skúšok do 5 kV, u lodných prevedení s možnosťou simulácie lodnej elektrárne na špeciálnom skúšobnom zariadení
  • riadiacich skríň a ovládacích pultov
  • rozvodných zariadení SIVACON
  • rozvodných zariadení určených pre výrobu, rozvody a distribúciu elektrickej energie, ako aj ovládacie skrine a pulty pre technologické linky.
  • výroba náročnejších zváraných konštrukcií z uhlíkových ocelí, nehrdzavejúcich oceli a z  AL zliatin aj podľa DIN EN 15085-2
  • gravírovanie - rôznych druhov štítkov z PVC, mosadzného plechu a Al plechu.

Tieto výrobky vyhotovujeme v atypických prevedeniach podľa zadania a dokumentácie zákazníka s prihliadnutím na ich funkciu, umiestnenie, dodržanie predpisov, požadovanú hmotnosť atď.

 

Na budúcu spoluprácu sa teší

FEAG SLK Elektro s.r.o. Komárno

Váš spoľahlivý partner