SLK ELEKTRO s. r. o.SLK ELEKTRO s. r. o.
Certificate ISO 9001:2000Bescheinigung GSI SLV nach DIN 6700-2


  Mapa stránky  Impressum

ODDELENIA

Oddelenie predaja
Ing. Juraj Halabrin
Tel.: +421 (0)35 7908 208
E-mail: juraj.halabrin@slkelektro.sk

Technické oddelenie
Ing. Ladislav Mesároš
Tel.: +421 (0)35 7908 222
E-mail: ladislav.mesaros@slkelektro.sk

Výrobné oddelenie
Marián Krivánek
Tel.: +421 (0)35 7908 223
E-mail: marian.krivanek@slkelektro.sk

Oddelenie technickej kontroly

Gábor Marosi
Tel.: +421 (0)35 7908 224
E-mail: gabor.marosi@slkelektro.sk
 

Finančné a účtovné oddelenie
p. Irena Győryová
Tel.: +421 (0)35 7908 228
E-mail: irena.gyoryova@slkelektro.sk