SLK ELEKTRO s. r. o.SLK ELEKTRO s. r. o.
Certificate ISO 9001:2000Bescheinigung GSI SLV nach DIN 6700-2


  Mapa stránky  Impressum

RIADENIE KVALITY

Firma SLK ELEKTRO zaručuje kvalitu svojich výrobkov vďaka technickej úrovni pri výrobe ako aj odbornosti našich pracovníkov.

Kvalita ako prvoradý cieľ firemnej politiky je zaručená najmä vďaka certifikovanému systému manažmentu kvality. Na kontrolu a dodržanie deklarovaných kvalitatívnych parametrov disponuje firma radom skúšobných procesov a skúšobných zariadení, vrátane simulácie lodnej elektrárne na nastavenie a skúšanie rozvádzačov a paralelného chodu dieselgenerátorov (s parametrami: 44-66 Hz, 300-420 V, 9 kVA).