Bangkok Green Line Extension

Elektrické napájanie DSG, CSG dráh koľajových vozidiel

Bangkok Green Line Extension
Bangkok Green Line Extension
Bangkok Green Line Extension